Uddannelsens opbygning

Uddannelsen som blikkenslager er en del af VVS-energiuddannelsen. VVS-energiuddannelsen tager i alt 4 år, hvor 60 uger foregår som skoleundervisning. Resten af tiden er du i praktik i en virksomhed, hvor du prøver dine færdigheder og teori af i praksis – og hvor du lærer fagets håndværk. Efter et introducerende grundforløb på 20 uger er det muligt at vælge retningen ”Blikkenslager og VVS”. I figuren nedenfor kan du se, at uddannelsen består af et grundforløb (GF2) og 4 skoleperioder, som også kaldes ”hovedforløb” (H1-H4).  

Læs mere om VVS-energiuddannelsen og specialet Blikkenslager og VVS

GF2

Grundforløb 2

Introduktionsforløb 

20 uger

Praktik

Praktikforløb i en virksomhed

H2

Hovedforløb 2

Skoleperiode på erhvervsskole

10 uger

Praktik

Praktikforløb i en virksomhed

H3

Hovedforløb 3

Skoleperiode på erhvervsskole

10 uger

Praktik

Praktikforløb i en virksomhed

H4

Hovedforløb 4

Skoleperiode på erhvervsskole

10 uger

Praktik

Praktikforløb i en virksomhed

Grundforløb 2

Introduktionsforløb 

20 uger

Praktikforløb i en virksomhed

Hovedforløb 2

Skoleperiode på erhvervsskole

10 uger

Praktikforløb i en virksomhed

Hovedforløb 3

Skoleperiode på erhvervsskole

10 uger

Praktikforløb i en virksomhed

Hovedforløb 4

Skoleperiode på erhvervsskole

10 uger

Praktikforløb i en virksomhed

Grundforløb 1 – hvis du går i 9. eller 10. klasse

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis det er mindre end et år siden, du blev færdig, så begynder du på grundforløb 1, som varer 20 uger. Her vælger du en fagretning og du lærer en gruppe af uddannelser at kende og får vejledning og inspiration. Først ved afslutningen på forløbet, skal du beslutte dig for, hvilken erhvervsuddannelse, du vil forsætte på.

 

Vælg mellem grundforløb 1 eller 2 – hvis du er under 25 år og det er mindre end 2 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse

Hvis det er under 2 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og du er under 25 år, kan du vælge mellem at starte på  grundforløb 1 eller springe 1. del over og starte direkte på grundforløb 2.


Grundforløb 2 – hvis du er under 25 år og det er mere en 2 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse

Hvis du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed eller det er mere end 2 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse, kan du starte direkte på grundforløb 2.


EUV – hvis du er over 25 år

Hvis du er over 25 år, når du begynder din VVS-energiuddannelse gennemfører du din uddannelse som Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV). Her er uddannelsestiden kortere afhængig af din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kontakt studievejledningen på din lokale erhvervsskole for mere information om EUV.  Find din lokale erhvervsskole her    

Hovedforløb 4 + svendeprøve

Varighed: 12 uger

Hovedforløb 3

Varighed: 12 uger

Hovedforløb 2

Varighed: 12 uger

Hovedforløb 1

Varighed: 12 uger

Praktikforløb

Varighed: 30 uger

Grundforløb 2

Varighed: 20 uger